Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

UNIDO

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ

UNIDO ȘI GEF​  

image001image002Organizația pentru Dezvoltare Industrială Națiunilor Unite (UNIDO ) este o agenție specializată a Națiunilor Unite. Mandatul său este de a promova și de a accelera dezvoltarea industrială durabilă de agenția Inclusive and Sustainable Industrial Development   (ISID) în țările în curs de dezvoltare și economiile în tranziție. Mandatul UNIDO este recunoscut pe deplin în paragraful Dezvoltare Durabilă 9, prin care se solicită să "construi infrastructura elastic, de a promova industrializarea durabilă și favorabilă incluziunii și să stimuleze inovarea". Agenția UNIDO mizează pe în trei priorități tematice: crearea de prosperitate comună; promovarea competitivității economice; și să protecția mediului.  Fiecare dintre aceste domenii de activitate conține o serie de programe individuale, dintre care unul este de cel a Eficienței Energetice Industriale (IEE). Programul IEE UNIDO lucrează cu omologii și cu părțile interesate de dezvoltare și economiile in curs de dezvoltare pentru a spori competitivitatea industriei prin creșterea eficienței energetice și a productivității și pentru a reduce emisiile de poluare  a industriei prin promovarea tehnologiilor și practicilor energetice eficiente de reducere a emisiilor de carbon.

Fondul Global de Mediu (GEF ) este un parteneriat internațional de 183 de țări, instituții internaționale, organizații ale societății civile, precum și sectorul privat pentru a aborda problemele globale de mediu. GEF servește ca mecanism financiar pentru următoarele convenții internaționale: Convenția privind diversitatea biologică (CDB); Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (POP); Convenția ONU pentru combaterea deșertificării (UNCCD); Convenția Minamata pe Mercur. Fondul GEF, deși nu este legat în mod formal de Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (MP), sprijină punerea în aplicare a Protocolului în țările cu economii în tranziție. Ca mecanism financiar al UNFCCC GEF oferă finanțare de grant pentru punerea în aplicare a Eficienței Energetice, a Surselor Regenerabile a Energiei și alte proiecte Emisii scăzute de Carbon, care pot evita sau reduce Emisiile cu efect de Seră de Gaze (GHG) responsabile pentru schimbările climatice. Începând cu anul 1991, GEF a oferit granturi noi și suplimentare și cu finanțarea concesionala pentru a acoperi costurile "in creștere" sau adiționale pentru transformarea proiectului cu beneficii naționale in unul cu beneficii globale de mediu

Proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova  ” încearcă să abordeze multe bariere existente în calea Eficienței Energetice Industriale (EEI) cu obținerea de rezultate vizibile și impact asupra modului de a gestiona și folosi energia in Republicii Moldova. Se vizează o abordare integrată care combină dezvoltarea capacităților cu intervenții de asistență tehnică la nivel de proiecte, politică pentru EEI. Scopul principal a proiectului este informarea factorilor de decizie (manageri și ingineri), furnizorilor de echipamente industriale și furnizorilor de servicii de potențialul EEI.  Proiectul  abordează:

PSEs
 • Insuficiența politicilor existente de a promova în mod eficient EEI si disponibilitatea la nivel național a expertizei tehnice, resurselor și programelor e cu privire potențialul industrial in urma îmbunătățirii Eficienței Energetice;
 • Capacitatea tehnică insuficientă în cadrul întreprinderilor de a identifica, dezvolta și implementa proiecte de eficiență energetică industriale și a îmbunătăți in continuu performanța energetică ;
 • Lipsa de fonduri pentru dezvoltarea și pregătirea proiectelor IEE și lipsa de cele mai Bune Practici la nivel național pentru a sprijini, sensibiliza și promova EEI.

Proiectul promovează și susține soluții tehnologice industriale, cum ar fi , de exemplu, punerea în aplicare a Sistemelor de Management al Energiei (EnMS) și standardelor, adică seria ISO 50000, și Optimizarea Sistemelor de Abur (SSO),  pentru a sprijini substanțial punerea în aplicare a proiectelor pilot cu includere de tehnologii ce țin emisii reduse de carbon si Eficiența Energetica in industrie.

Proiectul a lucrat cu Agenția Eficienței Energetice (AEE) din Republica Moldova pentru a elabora cunoștințe și consolida capacități tehnice instituționale pentru a eficiența energetica industriale, în scopul de a dezvolta și de a susține stabilitatea politica, programele și instrumentele de reglementare necesare pentru a sprijini progresul durabil a industriei Moldovei, a promova performanță energetică și pentru a stimula crearea unei piețe pentru produse și servicii a Eficienței Energetice Industriale.

Rezultatele finale ale proiectului:

 • Program de monitorizare, urmărire şi stabilire a indicatorilor de referință în EEI este elaborat şi instituit;
 • Program Naţional de informare şi diseminare a celor mai bune practici de Eficienţă Energetică Industrială este elaborat şi instituit;
 • Program Naţional de recunoaștere a celor mai bune practici de Eficienţă Energetică Industrială este elaborat şi instituit;
 • Program Naţional de Certificare a Managerilor Energetici Industriali este elaborat și aprobat;
 • Cadru de profesioniști, care cuprinde consultanţi şi experţi în domeniul EEI, ingineri si manageri, furnizori ai utilajelor industriale pentru a elabora și implementa sisteme de management energetic și proiecte de eficiență energetică, care se axează pe optimizarea sistemelor cu aburi în industrie; si pentru a furniza instruire profesioniștilor industriali și oferi servicii comerciale de EEI;
 • Proiecte de EEI  elaborate şi implementate de întreprinderi industriale ca urmare a participării acestora la programul de formare a experţilor în cadrul proiectului;
 • Factori de decizie din industrie vor fi informaţi de potenţialul său pentru avantajele EE şi beneficiile economice şi de mediu ulterioare;
 • Ghidul Practic de Implementare a Managementului Energetic Industrial (EnMS ) în conformitate cu standardele internaționale EN 16001 și ISO 50001;
 • Proiecte-pilot de EEI  implementate de către întreprinderi din sectoarele industriale cheie in calitate de  parteneri în cadrul proiectului.

Surse adiționale :

SDG13
             LINKuri Web :                                                       
Experti SME certificați UNIDO  in Moldova;
Experti SSO certificați UNIDO  in Moldova;
 
 
 
 
 
               Coordonatori UNIDO and GEF                                                    
Vasile Scorpan
#156а,  Mitropolit Dosoftei St., off. 37, Chisinau, Republic of Mol dova
 
Marco Matteini
Industrial Energy Efficiency Unit ,UNIDO
Vienna International Centre, P.O. Box 300A-1400 Vienna, Austria

@UNIDO-103043