Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Industrie

Eficienta Energentica in Industrie

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ IN INDUSTRIE

industry sSectorul Industrial este al treilea sector din top in Balanța Energetică a Republicii Moldova (2013) la capitolul Consumul final cu o valoare de 12.5% după sectorul rezidențial (41.5%) si sectorul transport (28.5%). Implementarea măsurilor de Eficiența Energetică in Industrie (EEI) are un caracter esențial cu beneficii economice, financiare, sociale si de mediu. In acest context este important de menționat, ca Energia utilizată in Industrie conform  Biroului National de Statistica (2013) este in următorul raport de origine: cărbune (21.4%), gaz natural (22.6%), electricitate (29.2 %) si energie termică (20.2%). Restul consumului  de energie revine produselor petroliere(6.2%) si energiei  obținute din deșeuri si  biocombustibil (0.4%).

Programul Național de Eficiență Energetică (PNEE ), stabilește pentru anii 2011-2020 un șir de masuri si acțiuni menite sa ofere oportunități pentru diminuarea creșterii preturilor la carburanți si dependența de prețul impus de piață, care sunt dominate de lipsa resurselor naturale energetice in tara. Spre exemplu, importul de energie in Moldova in anul 2013 a fost in valoare de 94.8%. In acest sens programul PNEE menționează importanța Eficienței Energetice la nivel național si prevede oportunități de obținere a beneficiilor si reducere a poluării mediului inconjurător . Sunt prevăzute masuri de reutilare a linilor de producere industriale cu consum energetic depășit. Obiectivele indicate in mod direct in PNEE pentru Sectorul Industrial sunt:

 •   stimularea investițiilor in echipament  nou si utilizarea bunelor practici de Eficiența Energetică ;
 •   promovarea tehnologiilor competitive cu valoare de eficiență energetica;

Implementarea prevederilor PNEE este prevăzută prin intermediul a doua planuri de acțiuni: Planul Național de Acțiuni in Eficiența Energetică(PNAEE) și Planul Național de Acțiuni de Surse Energetice Regenerabile (PNASER), fiecare din ele fiind aprobate din nou la fiecare trei ani. In același context este expusa EEI in alt document "Strategia Energetică a Moldovei pin in anul 2030 ". Menționam si Programul Național de Dezvoltare "Moldova-2020 ", care include o analiză sistemică si stabilește obiective de lungă durată pentru a atinge un nivel substanțial de Eficiență Energetică:

IEE1
 •   reducerea consumului de energie de prim plan cu 20% pe parcurs până in anul 2020;
 •   creșterea utilizării surselor regenerabile de energie in Balanța Energetică cu 20% până in 2020;
 •   creșterea utilizării de biocombustibil cu cel puțin 10% până in 2020;
 •   reducerea emisei de gaze cu efect de seră cu 25% până in anul 2020.

Beneficiile sociale, financiare si economice in urma implementării PNAEE in sectorul industrial va fi ca urmare a următorilor factori si măsuri :

 •     creșterea productivității si obținerea beneficiilor economice;
 •     dezvoltarea competitivității pe piața locală;
 •     suport revenit in Programul de Reducere a Gazelor Emanate;
 •     diminuarea pierderilor de energie la transportare si distribuție;
 •     implementarea standardelor de eficiență energetică EU si a bunelor practici;
 •     conștientizarea in public a eficienței energetice;
 •     etichetarea calității energetice a produselor;
 •     abordare de sistem in PNAEE.

Sectorul Industrial pe parcursul a ultimului deceniu a atins un nivel considerabil de Eficiență Energetică si de obținere a beneficiilor economice in măsură de oportunitățile economice de creștere  care rămân in putere. Agenția Internațională de Energie estimează o creștere economică de 30% din eficiența energetică in Industria globală, si de asemenea din economii de energie obținute din implementare pe scară largă a bunelor practici  si tehnologie modernă cu Eficiență Energetică.


Referințe adiționale :

 SDG9
            DESCARCĂ:                                         
 
 
 
            ALTE REFERINȚE :                                                                         

@UNIDO-103043