Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Eficienţă Articole Descriere

Descriere

Program de Eficiența Energetica

Program de Eficiență Energetică

iee4Focalizarea pe Eficiență Energetică permite sa ne axăm pe performanţă, servicii, mărfuri sau energie, avănd in vedere energia folosită ca materie primă la tot ce tine de economia naționala. Toate formele de energie disponibile pe piaţă, inclusiv energia electrică, gazele naturale, gazul petrolier lichefiat, cărbune şi lignit, turbă, carburanţi, biomasă si combustibil destinat încălzirii şi răcirii , sunt incluse in acest termen. Legea Nr. 142 din 02.07.2010 a Republicii Moldova cu privire la eficienţa energetică prevede acelaș termen ca si Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului UE din 27.09.2001. Un exemplu de masuri tehnice, care descriu acest obiectiv ar fi utilizarea becurilor economice, izolarea anvelopei clădirilor, a geamurilor termopane, până la producerea și utilizarea a automobilelor eficiente.

In urma aderării Republicii Moldova la Tratatul Comunitătii Energetice (ComEn), Moldova implementează Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice. În cadrul Comunității Energetice (ComEn) decizia privind implementarea acestei directive în țarile-membre ale ComEn a fost luată pe data 18 decembrie 2009: Decizia D/2009/05/MC-EnC privind implementarea unor decizii în domeniul eficienței energetice. Urmarea angajamentului de implementare a Directivei 2006/32/CE , Moldova a stabilit un șir de obiective-ținta în domeniul eficiență energetică, reflectate în (conform datei aprobării):

 •     Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.833 din 10.11.2011;
 •     Strategia Națională de dezvoltare "Moldova-2020", aprobata prin Legea nr.166 din 11.07.2012;
 •     Strategia Energetica a Republicii Moldova pîna in anul 2030, aprobată prin Hotărărea de Guvern nr.102 din 05.02.2013;
 •     Planul național de acțiuni in domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015, aprobat de Hotărărea de Guvern nr.113 din 07.02.2013 și altele

Din cele patru documente enumerate mai sus, putere legislativă are doar Strategia Națională de dezvoltare "Moldova-2020". 

IEE1  

  "Directiva 2006/32/CE privind eficiență energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice stabilește obligațiunea de adoptare și realizare a obiectivului indicativ național general privind economiile de energie de 9% pentru al nouâlea an de aplicare a Directivei, ce urmeaza să fie atins prin servicii eneregetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Țarile care implementează această Directivă adoptă masuri rentabile, realizabile și rezonabile menite să contribuție la atingerea acestui obiectiv (art 4(1) al Directivei 2006/32/CE:Obiectiv general)"

R eieșind din concluziile evaluării Comunității Energetice din 2014, și in contextul evaluării naționale a PNAEE-2013-2015 și elaborării PNAEE 2016-2018 se vede a fi necesar de ajustat obiectivele naționale de economii de energie conform prevederilor Directivei 2006/32/CE. Decizia Consiliului Ministerial a Comunițătii Energetice D/2015/08/MC-EnC din 16 octombrie 2015 a decis asupra faptului de prolongare a articoluluil 4(1) al Directivei 2006/32/CE pănă in anul 2020, fapt care extinde și angajamentul de economii de 9% , prevăzut de acest articol.

Eficiența Energetică reprezintă un ansamblu de măsuri , implementarea cărora permit optimizarea relației dintre cantitatea de energie consumată și produsele sau serviciile obținute. Principiile de bază ale domeniului eficientă energetică, promovata prin legea menționă, sunt:

 •     promovarea EE prin susținerea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice;
 •     promovarea inițiativei private și dezvoltarea societăților de servicii energetice;
 •     susținerea cooperării între producători, transportatori, distribuitori, furnizori şi consumatorii de energie;
 •     cooperarea cu alte țări în scopul promovării tehnologiilor performante, implementării realizărilor științei și a experienței înaintate în domeniul utilizării energiei;
 •     asigurarea informațională a activităților în domeniul eficienței energetice;
 •     • instruirea factorilor de decizie în vederea identificării și îndeplinirii măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie;
 •     • sensibilizarea și antrenarea societății civile.

Legea Nr.142 cu privire la eficienta energetica prevede modificări in Administrarea de stat a activității in domeniul EE. Prin acesta lege Guvernul i-si atribuie următoarele funcții:

 •     stabilirea direcțiile prioritare;
 •     aprobarea programele și planurile naționale;
 •     elaborarea și aplicarea mecanisme de eficientă energetică, precum și instrumente financiare pentru realizarea economiilor de energie;
 •     stabilirea modului de organizare, structura și direcțiile principale de activitate ale autorității publice în domeniul eficienței energetice.

Autoritatea publică în domeniul eficienței energetice este stabilita Agenția pentru Eficienta Energetica care implementează, coordonează, asigura si evaluează programele si acțiunile in derulare.

Reducerea consumului de resurse energetice reduce dependența de importul acestora, ceea ce asigură o creștere a gradului de securitate energetică a statului – o preocupare primordială a Republicii Moldova. Eficiența energetică are si un impact pozitiv și asupra mediului, reducând din volumul emisiilor de gaze nocive, poluanți, care într-un final sunt recunoscuți drept elemente ce provoacă efectul de seră. 


@UNIDO-103043

Alte resurse:

industry sSectorul EE Industrial  este al treilea sector din top in Balanța Energetică a Republicii Moldova (2013) la capitolul Consumul final cu o valoare de 12.5% ...

nEnMSsCrearea unui Sistem de Management in Energetică (EnMS) este un proces sistematizat de reducere a pierderilor de energie si de crestere a productivitații industriale ...

image001UNIDO este Agenția ONU cu mandat  de accelerare a Industriei in țarile  in curs de dezvoltare sau cu economie in tranziție cu misiunea ...