Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Informații Acte Legislative şi Normative

Acte Legislative şi Normative

Au fost modificate anexele 6 și 9, din Manualul Operațional

Vă aducem la cunoștință că au fost modificate următoarele anexe din Manualul Operațional:

 

docxAnexa_6_9_MO_modificate.docx71.86 KB

HOTĂRÎRE NR. 113 DIN 07.02.2013 CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ANII 2013-2015

logo

Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 158
    În temeiul art. 9, 17, 18, 19 ale Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 545) şi al art. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 „Cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 914), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 (se anexează). 
   2. Consiliile raionale şi cele municipale, Adunarea Populară a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi în temeiul prevederilor sus-numitului Plan, pînă la finele anului 2013, vor asigura elaborarea, coordonarea şi aprobarea programelor şi planurilor de acţiuni proprii în domeniul eficienţei energetice. 
   3. Monitorizarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 se pune în sarcina Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                   Marcel Răducan
    Ministrul transporturilor 
    şi infrastructurii drumurilor                                                Anatolie Şalaru
    Ministrul mediului                                                               Gheorghe Şalaru

    Nr. 113. Chişinău, 7 februarie 2013.

pdfPLAN DE ACȚIUNI 2013-2015750.14 KB

Mai multe articole...